GRATIS
Få en gratis analyse af, hvordan du øger lønsomheden.
Få en gratis analyse af, hvilke opgavetyper, kunder og svende, du tjener pengene på. Du får også at vide, hvad dæknings-bidraget pr. time skal være for at nå det ønskede drifts-overskud + meget mere.
VÆRDI
6.000 kr.
Luk
Indlæser
Har du ambitioner med din virksomhed?
proEBITDA viser, hvordan du øger lønsomheden
Det her vil du garanteret gerne vide
Spørgsmål og svar
Udregn potentialet i din virksomhed
Baseret på den viden, proEBITDA har om resultatet af gennemførelsen af opgaverne i din virksomhed, kan du let se, hvordan driftsresultatet (EBITDA) kan øges dramatisk ved at
 • øge antallet af timer, svendene bruger hos kunderne
 • øge salgsprisen med blot få procent
 • reducere materialeomkostningerne
 • reducere antallet af opgaver, der ikke tjener det ønskede dækningsbidrag hjem
Det vil stå lysende klart, hvad der kan gøres her-og-nu for at øge indtjeningen og det bliver let at prioritere indsatserne.

Afprøv det selv herunder
Flere timer hos kunderne
I dag: 58 %
+ 17 %
+ 510.191 kr.
Udregningen svarer til, at svendene i gennemsnit bruger 75% af deres tid hos kunderne.
Meromsætning pr. opgave
I dag: 4.682 kr. pr. opgave
+ 5 %
+ 215.583 kr.
Udregningen svarer til, at den gennemsnitlige pris pr. opgave øges med 271 kr.
Besparelse på vareforbrug
I dag: 1.187 kr. pr. opgave
+ 5 %
+ 47.188 kr.
Udregningen svarer til, at den gennemsnitlige udgift til vareforbrug pr. opgave skal nedjusteres med 59 kr.
En forøgelse af mindste DG
Gns. DG pr. opgave i dag: 31%
+ 55 %
+ 16.834 kr.
Udregningen viser hvad du kan opnå, hvis du kan forbedre DG på alle opgaver til minimum 55%
EBITDA i dag
635.531 kr.
Potentielt årligt ekstra EBITDA
+ 789.796 kr.
Hvad koster proEBITDA?
Hvis du efter 2 måneder ikke synes, at proEBITDA øger lønsomheden,
får du pengene for abonnementet tilbage.
Der betales et månedligt abonnement, som dækker:
 • automatisk opdatering af alle data i proEBITDA med gårsdagens ændringer i sagsstyringssystemet og e-conomic
 • ubegrænset brug af proEBTIDA for alle virksomhedens medarbejdere
 • gratis adgang til nye funktioner/oversigter, der udvikles til de dele af proEBTIDA, der betales abonnement for
 • gratis teknisk support ved systemfejl i tidsrummet 9.00 til 16.00

1 - 4 svende/lærlinge
495 kr. /md
5 - 10 svende/lærlinge
995 kr. /md
11 - 15 svende/lærlinge
1.495 kr. /md
16 - 25 svende/lærlinge
1.995 kr. /md
Opstart (obligatorisk)
Pris: 2.995 kr.
Opstart af proEBITDA omfatter:
 • opkobling til e-conomic og dit sagsstyringssystem
 • overførsel af data fra e-conomic samt de sidste 4 års data fra sagsstyringssystemet
 • etablering af rapporter og sikring af, at data vises korrekt
 • oprettelse af et administrationsmodul, hvor du let kan tilpasse proEBITDA til dine ønsker, f.eks. hvordan resultater skal vises samt hvem, der skal have adgang
 • telefonisk gennemgang af opsætning og brugen af proEBITDA
Igangsætning og sparring (valgfrit)
Pris: 2.995 kr.
Du kan sikre hurtigst mulige effekt af at bruge proEBITDA ved at sparre med en person, der også er forretningsorienteret. I vil
 • sparre om, hvordan du sætter proEBITDA op, så du får det bedst mulige beslutningsgrundlag
 • gennemgå resultaterne på de enkelte faneblade og hvordan den opnåede viden kan bruges
 • få en opfølgning efter f.eks. 1 måned om anvendelsen og effekten af at bruge proEBITDA
Hvad siger kunderne?
Bo Nørring Nielsen
Adm. Direktør
Vi anvender proEBITDA til at lægge et budget for, hvor mange timer, vi skal sælge og hvad vi skal tjene pr. time, for at nå det ønskede overskud på driften.

Vi bruger også proEBITDA til f.eks. af følge op på
- medarbejdernes effektivitet og indtjening samt
- de opgaveansvarliges omsætning og dækningsbidrag

Der spares mange timer på, at informationerne er let tilgængelige og jeg har fået et unikt indblik i min virksomhed.
Torben Larsen
Installatør
Da vi tog proEBITDA i brug, var det en øjenåbner at se, hvor vi tjener vores penge. Der var f.eks. kunder, vi mente var gode, men hvor indtjeningen pr. time var væsentlig under vores ønske.

Vi har også kigget på medarbejdernes effektivitet og det er nu tydeligt, hvem der har en stor volumen og tjener penge – eller modsat.

proEBITDA er et vigtigt ledelsesværktøj, som kan bruges uden at skulle aktivere bogholderen. Man kan bruge timer på at blive klogere på sin virksomhed, men også bare holde sig orienteret om den daglige drift.
Samarbejdspartnere
Ordrestyring
Planlæg nemt og hurtigt din og dine medarbejderes hverdag og udnyt ressourcerne optimalt. Over 20.000 håndværkere bruger allerede Ordrestyring til at effektivisere deres arbejde! Mindre tidsspild. GPS / Flådestyring. Økonomisystem Integration. Bedre kvalitetssikring.
Minuba
Fakturering og ordrestyring for håndværkere!

Bedre overblik - Effektiv drift - Øget likviditet
E-conomic
e-conomic giver dig styr på regnskabet.

e-conomic er regnskabsprogrammet bygget til lige netop dig — uanset branche, virksomhedsstørrelse og erfaring med regnskab.

Programmet er nemlig fleksibelt og du kan tilpasse det din situation. Også når din virksomhed vokser og behovet ændrer sig.
Business Central
Tilpas forretningen, og skab innovation med en hyperforbundet virksomhed – giv alle indsigt og friheden til at stortrives ved at knytte dine data, processer og teams til intelligente virksomhedsprogrammer.
Se hvordan det virker
Hvis du er nysgerrig efter, hvordan proEBITDA fungerer, så ring 40 30 84 09 og få en guidet tur.
Sådan kommer du videre
Bliv kontaktet
Send besked
Ring eller skriv til os